Sabino Arana, 5-19 | Consultas externas 6ª planta

Tel.: 93 227 48 35 | imc.dex@quironsalud.es

Equipo médico

Dr. Ferran Rosés Noguer

 • Coordinador del Servei de Cardiologia Pediàtrica del Campus Universitari Vall d’Hebron.
 • Consultant in Paediatric Electrophisyology al Royal Brompton Hospital and Harefield NHS Foundation Trust, London, UK.
 • El Dr. Ferran Rosés i Noguer va fer la carrera de Medicina a la UAB (2002), la formació MIR de Pediatria a l’Hospital de la Vall d’Hebron ( 2003-2007) i va acabar la seva formació general de cardiologia pediàtrica a l’Hospital Vall d’Hebron el 2010.
 • El Dr. Ferran Rosés va completar la seva formació en electrofisiologia pediàtrica al Royal Brompton Hospital and Harefield NHS Trust de Londres del 2010 a finals del 2011.
 • El 2012, el Dr. Ferran Rosés va ser contractat com a adjunt d’electrofisiologia pediàtrica i especialista en malalties cardíaques hereditàries al Royal Brompton Hospital and Harefield NHS Trust de Londre, on va participar activament en programes educatius centrats en el diagnòstic i el tractament de les arítmies en pacients pediàtrics i pacients amb cardiopatia congènita
 • L’abril del 2014, el Dr. Ferran Rosés va acceptar el càrrec de Coordinador Clínic del Servei de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, sense deixar d’estar vinculat al Royal Borompton Hospital on hi segueix treballant uns dies cada més.
 • Durant els darrers anys, el Dr. Ferran Rosés ha centrat la seva recerca en ajudar els nens amb cardiopatia congènita, especialment amb arítmies i malalties cardíaques hereditàries, centrant-se en malalties rares com la taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica i la síndrome de QT llarg.
 • Ha iniciat un programa de recerca amb diversos projectes investigant arítmies fetals, teràpia de resincronització cardíaca, síndrome de mort sobtada i autòpsia molecular i ablació cardíaca en nens.
 • El Dr. Rosés ha és coautor més de 40 publicacions, incloent revistes internacionals, revistes nacionals i capítols de llibres.
 • Àrees d’especialització i cartera de serveis en Cardiologia Pediàtrica:
 • 1. Diagnòstic i seguiment de les cardiopaties congènites en l’edat pediàtrica
  2. Diagnòstic i tractament de les arítmies pediàtriques
  3. Estudi electrofisiològic i ablació d’arítmies cardíaques a l’edat pediàtrica
  4. Tècniques d’estimulació cardíaca en pacients pediàtrics: marcapassos, Desfibril•ladors i resincronització cardíaca
  5. Estudi de la resincronització cardíaca amb tècniques d’ ecocardiografia avançada amb Strain i Speckle tracking
  6. Diagnòstic i tractament malalties cardíaques hereditàries:
  6.1 canalopaties (Síndrome de de QT llarg, Síndrome de QT curt, Taquicàrdia ventricular catecolaminèrgica, Síndrome de Brugada, trastorns de conducció)
  6.2 miocardiopaties (miocardiopatia hipertròfica, miocardiopatia dilatada, displàsia arritmogènica, miocardiopatia no compactada)
  7. Genètica de les malalties cardíaques hereditàries i la mort sobtada
  8. Estudi de la Cardiologia de l’Esport en l’edat pediàtrica.
 • Societats Científiques:
 • Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas
 • Sociedad Española de Cardiología
 • Association for European Paediatric Cardiology
 • Paediatric and Congenital Electrophysiology Society
 • Heart Rhythm Society
 • British Congenital Cardiac Association
 • Societat Catalana de Pediatria
 • Societat Catalana de Cardiologia